Πολεμικές τέχνες και παιδί

Πολεμικές τέχνες στην παιδική ηλικία

Για την παιδική ηλικία είναι πολύ σημαντική η φροντίδα για τη συνολική ισορροπία ενός παιδιού, ψυχολογική και σωματική. Οι πολεμικές τέχνες είναι μια καλή επιλογή που συμβάλλει στην ταυτόχρονη ανάπτυξη και των δύο αυτών τομέων. Συνοπτικά  βελτιώνουν τη σωματική υγεία του παιδιού, τη συναισθηματική υγεία καθώς αυξάνουν την  αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση και το παιδί αποσυμφορίζεται από τη συσσωρευμένη ένταση της καθημερινότητας και το άγχος. Με αποτέλεσμα η προσωπικότητα του παιδιού να επωφελείται πολλαπλά.

Το παιδί μαθαίνει αυτοάμυνα

 Είναι πολλά τα οφέλη από την εκμάθηση αυτοάμυνας, τόσο στο φυσικό επίπεδο (ουσιαστική προστασία από μορφές βίας), όσο και στο ψυχολογικό επίπεδο (έλεγχος του φόβου και άλλων κατώτερων συναισθημάτων όπως το αίσθημα αδυναμίας.

Συγκέντρωση

Διδάσκοντας το παιδί να επικεντρωθεί για παράδειγμα στην εξάσκηση μιας τεχνικής, βελτιώνονται παράλληλα οι ικανότητες ακρόασης και αντίδρασης. Μαθαίνει όχι μόνο να συντονίζει τις κινήσεις του σώματός του αλλά παράλληλα να μένει συγκεντρωμένο σε κάτι και να επιδιώκει να πετύχει κάτι. Ταυτόχρονα εκπαιδευόμενο μέσα σε ομάδα αποκτά θετική κοινωνική αλληλεπίδραση. Η ομαδική εργασία είναι απαραίτητη για να κοινωνικοποιηθεί ένα μικρό παιδί.

Αυτοέλεγχος και εξάσκηση στη λήψη αποφάσεων

Ο αυτοέλεγχος είναι κάτι στο οποίο το παιδί μπορεί να εξασκηθεί, σιγά-σιγά με την ανακάλυψη και την επανάληψη και όχι με το κήρυγμα και την τιμωρία.  Οι γονείς  χρειάζεται να δίνουν καθημερινά μαθήματα αυτοελέγχου στα παιδιά τους. Ποτέ όμως δεν είναι αρκετά. Με τις πολεμικές τέχνες το παιδί μαθαίνει και σε ένα εξωοικογενειακό πλαίσιο να δουλεύει με υπομονή και επιμονή, να ελέγχει τις παρορμήσεις του, να χρησιμοποιεί τη σωματική του δύναμη όταν και όσο χρειάζεται.

Απομνημόνευση

Βελτιώνεται η ικανότητα της απομνημόνευσης. Η άσκηση στις πολεμικές τέχνες βελτιώνει τις δεξιότητες απομνημόνευσης που είναι απαραίτητες για την προσαρμογή και τις καλές επιδόσεις στο σχολείο.

Φυσική κατάσταση

Το παιδί αποκτά καλή φυσική κατάσταση και ζει υγιεινά. Η ενασχόληση με τις πολεμικές τέχνες είναι ίσως η καλύτερη γυμναστική. Το παιδί αποκτά ένα δυνατό και υγιές σώμα, ενώ ταυτόχρονα αποκτά αυξημένη αντοχή, ταχύτητα, ισορροπία, ευλυγισία και ικανότητα συντονισμού. Επειδή όμως οι πολεμικές τέχνες γυμνάζουν όχι μόνο το σώμα, αλλά και το πνεύμα, τα οφέλη είναι ακόμα περισσότερα.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος εγγραφής

Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 12:00 & 16:00 – 22:00

Σάββατο 10:00 – 14:00